VERBET «GUSTAR» – El verbo «GUSTAR».

GUSTAR

Det spanske verbet  «GUSTAR – Å LIKE» er eit av fleire verb som oppfører seg annleis enn andre verb. Skal vi omsette verbet korrekt må det bli slik: «det/den/dei er likt av meg, deg,han,etc. (det/den/dei behager meg, deg, han,etc.)» . Vi må difor gjere merksam på kven det/dei er likt(e) av: me – meg, te – deg, le – han/ho, nos – oss, os – dykk, les – dei.

Vi må også vere merksame på at det som styrer om verbet skal stå i eintal eller fleirtal er ikkje «me, te, le, nos, os, les» (indirekte objekt, dvs. den som handlinga går ut over), men «det/dei», dvs. subjektet i setninga.

Eks.:  Me gusta el futbol Fotballen er likt av meg (behager meg)

          Me gustan las chicasJentene er likte av meg (behager meg)

GUSTAR:

gusta —>singular – Cuando está seguido de un
sustantivo singular / Når subjektet er eit substantiv i eintal– Cuando está seguido de uno
o varios verbos en infinitivo./Når subjektet er eit eller fleire verb i infinitiv (cantar, comer, vivir)
gustan —> plural – Cuando está seguido de uno o varios
sustantivos en plural/Når subjektet er eit eller fleire substantiv i fleirtal

El verbo “gustar” y otros semejantes concuerdan con “lo que gusta” que generalmente se coloca detrás (Me gusta el chocolate/ Me gustaN los bombones). /Verbet «gustar» og andre som oppfører seg sameleis samsvarar med «det som behager», og det kjem vanlegvis til slutt i setninga.

En realidad, eso es el sujeto de la oración y, como todos los sujetos, concuerda en número y persona con el verbo. /I røynda er det dette som er subjektet i setninga, og som alle subjekt, samsvarer det i tal og person med verbet.

Utilizamos habitualmente gusta/ gustan porque lo que viene detrás (el sujeto) suelen ser terceras personas (el chocolate, los bombones, hacer deporte, la paella….) y sólo nos preocupamos de si es singular o plural. /Vanlegvis brukar vi gusta/gustan fordi det som kjem etterpå (subjektet) brukar å stå i tredje person (el chocolate, los bombones, hacer deporte, la paella….) og vi tenkjer berre på om vi skal bruke eintal eller fleirtal.

Vea ésta página antes de seguir leyendo/Sjå på denne nettsida før du les vidare: Verbos como gustar

Pero “tú” no es 3ª persona, sino 2ª y por tanto el verbo también va en 2ª (Me gustaS tú). /Men «tú» er ikkje 3. person, men 2. person, og likevel kan vi bruke denne forma saman med «gustar». Men då må også verbet stå i 2. person (Me gustaS tú).

De la misma manera puede concordar con otras personas: Me gustáis (vosotros), Les gustamos (nosotros), etc. /På same måten kan «gustar» også brukast saman med andre personar Me gustáis (vosotras), Les gustamos (nosotros)

Y lo mismo pasa con otros verbos que se conjugan igual/Det same skjer med andre verb som blir bøygde på same måten: Me encanta el chocolate / Me encantan los bombones / Me encantas (cuando ríes), me preocupas, me asustas, me interesas, te interesamos… etc.

Los verbos como gustar, tienen la particularidad de llevar siempre un
complemento indirecto que parece el sujeto de la frase pero que no lo es./Verb som «gustar» har det spesielle med seg at dei alltid har eit indirekte objekt som ser ut som om det er subjekt i setninga, men som ikkje er det.

El sujeto de estas construcciones es lo gustado./Subjektet i desse setningane er alltid det som er likt:
En me gustas* tú, *tu” es el sujeto./I «me gustas tú», «tú» er subjektet
En «me gusta comer chocolates», el sujeto de la oración es comer chocolates y por eso el verbo gustar está en singular./ I «me gusta comer chocolates» er det «comer chocolate» som er subjektet og difor står verbet «gustar» i eintal.

free tutorial!

SJEKK KUNNSKAPANE DINE

HER ER MEIR Å PRØVE SEG PÅ

Og treng du meir øving kan du leite fram desse øvingane/ Y si necesitas  más ejercicios, los encuentras aquí:  1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.

Her finn du ein audiosnutt der ulike former av «gustar» er brukte/Aquí encuentras un audio dónde se usa formas de «gustar»

spanskfordeg.wordpress.com-Google pagerank and Worth

Dette innlegget vart posta under Uncategorized og merkt , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s