Libro 2 Lección 4: GERUNDIO – SAMTIDSFORM

Gerundio corresponde a la forma -ing del inglés – Gerundium er den same som -ing-forma i engelsk.

Presente Continuo – Vedvarande presens (Estar + Gerundio)

PRESENTE CONTINUO (ESTAR + GERUNDIO)

Se utiliza para hablar de acciones que ocurren en el momento de hablar.  Ein brukar denne forma til å snakke om handlingar som skjer medan ein snakkar.

Se forma con el presente del indicativo del verbo ESTAR más el gerundio – Vedvarande presens blir forma ved å bruke presens av verbet ESTAR + gerundium.

estoy
estás
está + GERUNDIO
estamos
estáis
están

Formación del gerundio – regular/ Regelrett gerundium

1ª conjugación (-AR)

rota
o + ANDO
raíz

Todos los verbos de la 1ª conjugación son REGULARES/ Alle -ar-verba får regelrett form.

2ª y 3ª conjugaciones (-ER, -IR)

rota
o + IENDO
raíz

Formación del gerundio – irregular / Uregelrett gerundium

Verbos con cambio vocálico en el radical O – U/ Verb med vokalskifte O – U

Gerundios Irregulares O – U
PODER  PUDIENDO
DORMIR  DURMIENDO
MORIR  MURIENDO
Hay pocos/Det finst ikkje så mange

Verbos con cambio vocálico en el radical E – I: (solamente en 3ª conjugación)/ verb med vokalskifte E – I (Berre med -ir-verb)

Todos de la 3ª conjugación con E antes del IR hacen este cambio/ Alle ir-verb med ein E framfor IR får denne forma.

Gerundios Irregulares E – I
MENTIR  MINTIENDO
REIR  RIENDO
SERVIR  SIRVIENDO
DECIR  DICIENDO
PREFERIR  PREFIRIENDO
SEGUIR  SIGUIENDO

Verbos de 2ª y 3ª conjugaciones y el radical finaliza en vocal o con el verbo «ir»/ Er- og ir-verb der rota endar i ein vokal.

Cambia el gerundio de -iendo a -yendo/  Blir gerundiumsforma endra  FRÅ  -IENDO TIL  yendo

 
LEER  LEYENDO
CONSTRUIR  CONSTRUYENDO
OIR  OYENDO
TRAER  TRAYENDO
IR  YENDO

Cuándo se usa/Når blir desse formene brukt?

 • Para hablar de una acción momentánea/For å snakke om noko som skjer nett no.
 • Después de preguntar a alguien por su actividad/ Etterat ein har spurt nokon om kva han/ho gjer.
 • Para expresar una progresión/For å uttrykkje framdrift/progresjon:
  • Me estoy acercando/Eg er i ferd med å nærme meg
  • Ahora estoy explicando el gerundio y vosotros estáis escuchando/Nett no held eg på å forklare gerundium og de held på å lytte
  • Me estoy peinando/Eg held på å kjemme meg
  • Te estás enamorando/Du er i ferd med å forelske deg
 • Para expresar una actividad que se desarrolla de forma transitoria/For å uttrykkje ei handling som utviklar seg midlertidig:
  • Vivo en Inglaterra, pero ahora estoy viviendo en España/Eg bur i England, men nett no er eg i Spania
  • ¿Qué libro estás leyendo ahora?/Kva for ei bok held du på å lese no?
 • Para expresar una actividad que llega al presente/For å uttrykkje ei handling som strekkjer seg fram til notida:
  Normalmente con «últimamente» o «desde hace unos días», etc/Vanlegvis brukar ein i desse tilfella » i det siste» eller «i dei siste dagane»

  • Últimamente está habiendo muchos problemas/ I det siste har det oppstått mange problem
  • Últimamente estoy estudiando español/I det siste har eg studert spansk
  • Estas últimas 2 semanas está lloviendo mucho/I dei siste 2 vekene har det regna mykje

Los pronombres reflexivos van antes de «estar» o después del  GERUNDIO:   Dei refleksive pronomena kjem enten før «estar» eller etter verbet i gerundiumsform:

Me estoy duchando/ Eg held på å dusjar (meg)

Estoy duchándome/Eg held på å dusje (meg)

Under kan du finne nokre øvingar med GERUNDIO/ Abajo puedes encontrar ejercicios con GERUNDIO:

Aula Diez

Aprender Espanhol  e facil

TeachMe

Spanish Language and Culture

El presente continuo og El presente continuo 2

Høyr på denne songen av Ruben Blades/Escucha esta canción de Ruben Blades:

Caminando  –  Ruben Blades

Medan du lyttar kan du finne gerundiumsformene i songteksten/ Mientras escuchas puedes encontrar las formas del gerundio en el texto de la canción.

 

spanskfordeg.wordpress.com-Google pagerank and Worth

Dette innlegget vart posta under Uncategorized og merkt , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s