Libro 2 Lección 4: LOS DEMOSTRATIVOS – PEIKEORDA

Pronombres demostrativos/Peikeorda

Los pronombres demostrativos sirven para nombrar y distinguir elementos que ya se han mencionado anteriormente, pero sin repetirlos. / Peikeorda blir brukte for å vise til noko eller nokon som har vore nemnd tidlegare, men utan å gjenta dei.
La forma de esos pronombres demostrativos varia según el género y el numero, así como de los seres o las cosas que representan. La función que ocupan en la frase no conlleva ningún cambio en su forma. / Formene til peikeorda varierar i kjønn og tal, og etter dei personane eller tinga dei viser til. Funksjonen peikeorda har i setninga fører ikkje til endringar i formene.
.

1º grado de distanciaHER 2º grado de distanciaDER 3º grado de distanciaLENGER DER BORTE
singular masculino éste – denne ése – den aquel – den/han der borte
femenino ésta – denne ésa – den aquella – den/ho der borte
neutro esto – dette eso – det aquello – det der borte
plural masculino éstos – desse ésos – dei aquellos – dei der borte
femenino éstas – desse ésas – dei aquellas – dei der borte
adverbio correspondiente
aquí / acá – her ahí – der allí / allá – der borte

1º grado de distancia: relativamente cerca de a la persona que habla. /relativt nær personen som snakkar.

2º grado de distancia: ni cerca ni lejos. / Verken nær eller langt borte.

3º grado de distancia: relativamente lejos de a la persona que habla./ Relativt langt borte frå personen som snakkar.

Nota 1: Observar cómo el acento sirve para diferenciar el pronombre y el adjetivo. / Legg merke til at aksenten skil pronomenet frå adjektivet.

Nota 2: Los adjetivos demostrativos acompañan siempre a un sustantivo, mientras que los pronombres reemplazan un nombre. Los adjetivos van delante del nombre al que determinan y concuerdan en género y número con él./ Dei peikande adjektiva står alltid saman med eit substantiv, medan peikepronomena erstattar eit substantiv. Adjektiva står alltid framfor substantivet som det bestemmer og samsvarar i kjønn og tal med dette.

Es por este motivo que no existe un adjetivo demostrativo neutro (en español no hay ningún nombre neutro) y en cambio sí un pronombre neutro. / Det er av denne grunn det ikkje finst noko nøytralt peikande adjektiv (på spansk er det nemleg ingen inkjekjønns-substantiv), men derimot finst det eit nøytralt pronomen.

Nota 3: Las formas neutras del pronombre en español son las siguientes: / Formene til det nøytrale pronomenet på spansk er som fylgjer:

  • Esto: Esto no puede continuar así. / Dette kan ikkje halde fram slik.
  • Eso: Eso lo hago yo en cinco minutos. / Det gjer eg på fem minutt.
  • Aquello: ¿Qué es aquello que se ve detrás de las montañas? / Kva er det som kan sjåast bak fjella?

(Hay que señalar que estas formas neutras nunca llevan acento y que nunca aparecen en forma plural / Desse nøytrale formene har aldri aksent, og dei har ikkje fleirtalsformer.)

Du kan øve ved å opne øvingane som ligg bak tala undert: / Puedes practicar abriendo los ejercicios que se encuentran detrás de los números abajo:

1    2    3    4    5    6   7    8   9   10

Kvar er/befinn nokon eller noko seg?: / ¿Dónde  está alguien o algo?:

Alltid med hjelpeverbet «ESTAR»:

delante de              –            framfor

detrás de                –             bak

debajo de                –            under

al lado de                –            ved sidan av

encima de               –            oppe på

arriba de                 –            over


Aktivitetsverb/ Verbos de actividad

dormir                 sove                                          ir de compras       handle

trabajar              arbeide                                     leer                   lese 

cortar                  kutte/skjere av                       cantar      synge

salir                     gå ut                                          ir al cine       gå på kino

preparar            førebu                                      jugar al futbol      spele fotball

decorar               pynte                                       cocinar       lage mat

comprar             kjøpe                                        ir a la playa      gå på stranda

escuchar          lytte/høyre                               hacer gimnasia     turne

bailar                  danse                                       nadar       symje

correr                  springe                                   cuidar niños     passe barn

jugar                    leike                                        patinar      gå på skøyter

tocar                    spele                                       enternar      trene

andar                   gå                                          montar a caballo       ri   

montar en bici/moto/monopatin    sykle/køyre motorsykkel/skate

tocar (un instrumento)   spele ( eit instrument)

jugar con los videojuegos   spele videospel

navegar por internet       surfe på nettet

coleccionar sellos      samle frimerke

spanskfordeg.wordpress.com-Google pagerank and Worth

Dette innlegget vart posta under Uncategorized og merkt , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s